Özel Teknoloji Fen Koleji

Eğitim Sistemi


6

BİR NESLE BAŞARABİLECEĞİNİ YAŞATAN BİR OKUL

DÜŞÜNMENİN BOYUTUNU DEĞİŞTİRMEK, GELECEĞİ DEĞİŞTİRMEK

Kapısından adım attığınız andan itibaren; eğitim ve öğretimin doğal bir süreç halinde sürdürüldüğü bir okul hayal edin. Olması gereken de bu değil mi? Koridorlarından sınıflarına, bahçesinden spor alanlarına her noktasında; kainatın bilgi hazinelerinin paylaşıldığı bir okul Teknoloji Fen Koleji... Öğrencilerin sınırsız kaynaktan, üstelik bilgiyi deneyimleyerek öğrendikleri bir okul.

Teknolojinin, temel bilimin yaşayarak, tecrübe edilerek hafızaya yerleşmesi, özetle bilgi haline gelmesi yeni nesil eğitim sisteminde geleceğin gücü olacak.


14

GELİŞİM İÇİN HAREKET, YAŞAM İÇİN ENERJİ

SPORU FARKLILAŞTIRAN BİR OKUL

Sanat alanında olduğu gibi spor alanında da ilgi ve yetenekleri doğrultusunda Kulüp ve Hobi mantığı ile her alanda öğrencilerin geliştirilmesi sağlanmakta, üst düzey ilgi ve yeteneklerde yetiştiren profesyonel mantıkta çalışarak yarışmalara hazırlanmaktadır.

 • Başarıya ulaşmanın öğrencilerimizde bir alışkanlık olması için gayret edilmektedir.
 • Satranç, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Kort Tenisi, Futbol, Paten, Bowling alanları ile öğrencilerine hizmet etmektedir.
 • Sporda farklı yaptığımıza inandığımız uygulama, beden deslerinde kontrolsüz, dağınık birşekilde serbest etkinlik yapar gibi ders işlemek yerine, örneğin basketbolda şut çalışmalarını disiplinli ve bol tekrarlı yaptırarak ve bu şutların istatistiklerini tutarak, öğrenci gelişimini ve kazanımlarını takip etmekte ve veliye geri bildirim sağlamaktayız. 

Özetle; 

 • Bursa’da 25 yıldır eğitim ve öğretimde edindiğimiz deneyim, araştırmalarımız, izlenimlerimiz, en önemlisi dinlediğimiz velilerimizin paylaştıklarından önemli sonuçlar çıkardık.
 • Yanlışlardan arındık, doğrular ile Teknoloji Fen Koleji’nde devam dedik.
 • Hedefimiz mutlu çocuk, mutlu veli, huzurlu öğretmen.


12

ÜÇ BOYUTLU ÇİZİM

Üç Boyutlu Çizimde Profesyonel Yazılım

Öğrencilerimizin üç boyutlu çizim derslerinde geleneksel yazılımların yanında profesyonellerin kullandığı ve internet ortamında çalışan Onshape yazılımını kullanmaktayız. Dersi alan öğrencilere yıl boyunca programın kullanımını kademe kademe öğretecek çizim egzersizleri yaptırmakta, dolayısıyla çizim kabiliyetlerini sistematik bir şekilde geliştirmekteyiz. 

 • Öğrenciler hayal ettikleri objeler, mekanizmalar, makinaları başlangıçta basit, devamında profesyonel yazılımlarla tasarlayıp gerçek hayatta kullanılan çözümlere dönüştürüyorlar.

Onshape Onshape


7

EĞİTİMİN EN İYİ TAKIMIYLA İŞLEYEN BİR OKUL

EĞİTİMİN DEĞİŞİM GÜCÜ, DENEYİMLİ VE UYUMLU BİR EKİPLE GELİR

25 yıllık güçlü ve köklü eğitim geleneğimizde en başarılı öğretmenlerin tercihi olduk ve daima mesleğine tutkuyla bağlı, dinamik, öğretmeyi yaşam felsefesi olarak benimsemiş, kendisi için de öğrenme ve yenilenme süreçlerini, eğitim hayatı boyunca devam ettiren öğretmenlerle çalıştık. Teknoloji Fen Koleji’nde ilköğretimden ortaokula, ortaokuldan liseye kadar tüm kademelerde, birbiriyle uyumlu, başarılı bir akademik kadromuz var.


11

YABANCI DİL

EVRENSEL YAŞA, İNTERNASYONEL ANLAŞ

Yüzyılın önemli bir gereksinimi durumundaki İngilizce; “Konuşan İngilizce” anlayışı ve yöntemi ile kalıcı kılınmaktadır. İngilizce öğretim programı; öğrenilenlerin günlük hayata uyarlanmasıyla, yoğun pratik uygulamalarla desteklenmektedir. Ayrıca öğrencilerin İngilizce kitap okuma, film seyretme, konuşma pratikleriyle daha akıcı ve kalıcı bir yabancı dil eğitimi almaları amaçlanmıştır. Konuşma odaklı, yarışmalar, sahne oyunları İngilizceyi, öğrencilerimizin yaşamlarının ayrılmaz bir parçasıdır.

Online kaynak olarak 1. sınıftan 4. sınıfa kadar Kidzwonder Online, 5.,6. sınıflarda Raz Kids adlı dil öğretim platformunu kullanıyoruz.


27

KABİLİYET BİR CEVHERSE ONU TANIMALI

YETENEKLERİ KEŞFEDEN BİR OKUL

Teknoloji Fen Okulları’nda çocukla buluşulduğu ilk günden itibaren tanınması ve keşfedilmesi sağlanır. Bu keşfedilme ile birlikte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda tercih ettikleri tüm sanatsal alanlarda Kulüp, Atölye ve Hobi çalışmaları programlanarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirip mutlu olmaları için gereken yapılır.


2019-2020 Eğitim Öğretim döneminde ENNEAGRAM / MİZAÇ MERKEZLİ EĞİTİM MODELİ kapsamında öğrencilerimizin mizaçlarına uygun rehberlik ve eğitim öğretim stratejileri geliştirmeye başlıyoruz.

Enneagram Nedir?

İnsanın temelde dokuz farklı mizaç yapısından biriyle dünyaya geldiğimizi benimser. Bu dokuz mizaç tipinin her birinin ayrı temel arayışlarını ortaya koyar.

Temel korkular ve zaafları, temel eğilimler ve motivasyonlarını öngörür. Her bir tipin kanat etkilerine göre alacağı şekli ortaya koyar.

Sağlıklı, sağlıksız ve normal düzeylerdeki eğilimlerini söyler. Stres ve rahatta olduğu durumlara göre hangi mizaçların özelliklerini göstereceğini açıklar.

İnsan tanımada kadim bir bilgeliktir.

Genel olarak enneagram:

İnsanlığın ortak değeri ve yeni dönemin insanı anlama aletidir. Gurdjieff tarafından Enneagram olarak 1920 lerde adlandırılan ancak mizaç ve kişilik anlamında ayrıntılı açıklaması 1960 larda Şili asıllı Oscar Ichazo tarafından yapılan bu anonim bilginin tarihi kökenleri konusunda açık ve kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak tüm kadim bilgeliklerde bulunan üç merkezin (eylem, duygu ve düşünce) temel olduğu bu bilginin yazılı olmayan bir şekilde nesilden nesile aktarıldığı düşünülmektedir.

Yunanca dokuz anlamına gelen  ennea’ ve nokta, şekil anlamına gelen  gram  kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan Enneagram, dokuz nokta anlamına gelmekte olup, bir kişilik modeli olarak Ichazo tarafından modern dünyaya sunulmuştur. 1960 lardan bugüne ise birçok psikiyatr ve araştırmacı tarafından bilimsel çalışmalara konu olmuştur. Kişilik tipleri temelde belirgin bir biçimde birbirinden ayrılan, dokuz farklı düşünme, hissetme ve eyleme geçme tarzından oluşur.

Mizaç, Kişilik, Karakter Nedir?

MİZAÇ ; Kişinin doğuştan (congenital) getirdiği, kendine özgü temel özellikleri olan, özü itibariyle değişmeyen ve bireyin; duygu, zihin ve davranışlarının temelinde yatan yapısal çekirdeğidir. Mizaç, kişilik ve karakteri şekillendiren “yapısal işlem çekirdeğidir.” ve;

• Yaşam boyu değişmeyen,
• Temel motivasyon,
• Temel arayış ve algıyı belirleyen,
• Yapısal bir çekirdektir.

Bütün çevre şartları (eğitim, kültür, ebeveyn tutumları, yaşanılan olaylar vs.) bu mizaç yapısı tarafından algılanır, değerlendirilir, yorumlanır ve işlenir. Aynı çevre şartların muhatap olduğumuz halde, bunları farklı algılayıp değerlendirmemizin nedeni; işte bu farklı “algı ve işlem çekirdekleri” dir.

KİŞİLİK ; üzerinde etkide bulunamadığımız, cinsiyet, yaş, zeka, genetik yapı, biyolojik vb. ile; üzerinde belirli oranda etkide bulunabildiğimiz, aile, eğitim, kültür, yaşanılan olaylar, inanç vb. etkenlerin mizaç ile etkileşmesi sonucu kişilik oluşur.

Kişilik; mizaç çekirdeğinin

 • Duyumsal, hareketsel (fiziksel ihtiyaçları karşılama, bedeni koruma, davranış, eylem, hareket tarzı),
 • Duygusal (sevgi - nefret, ilgi - ilgi duymama, neşe -üzüntü),
 • Bilişsel (gözlem, veri toplama, muhakeme, düşünme) kanallarla kendini ortaya koyma tarzının bütünüdür.

Kişilik yapısının şekillenmesinde, hem mizaç yapısı hem de mizaca etki eden etkenler önemlidir. Dış etkenler, mizacın yapısı ve bu yapıyı oluşturan özellikler temelinde etkileşirler. Herhangi bir iç - dış etken ya da olay, mizaçtan tamamen bağımsız bir sonuç oluşturamaz. Etkenlerin mizaç yapılarına etkileri göz ardı edilerek, herhangi bir olayın ya da yaşantının bireyde (sağlıklı - normal - sağlıksız) nasıl bir kişilik görünümüne yol açacağı kestirilemez.

KARAKTER ; “kişilik özelliklerinin” iyice şekillenmiş, belirginlik, yerleşiklik ve süreklilik kazanmış, kararlı olan kısımları karakteri oluşturur. Değişime oldukça dirençli olan bu zihin, duygu ve davranış nitelikleri, tekrarlanmaları, kararlılık kazanmaları ve onaylanmaları ölçüsünde kişide kendini karakter olarak gösterir ve devam ettirir.

Özetle;

• Kişinin mizaç tipi doğuştan olup değişmez.
• Kişilik ise dinamiktir ve hayat boyu kendi yelpazesinin sınırları içinde değişebilir.
• Mizaç yapısının etkileştiği içsel ve dışlar şartlar hiç kimse için aynı olamayacağından her bireyin kişiliği son tahlilde birbirinden farklıdır, dolayısıyla biriciktir.
• Hiçbirimiz diğerimizden üstün değiliz; ancak farklıyız.
• Muhatabımızı kendimize benzetmeye çalıştığımızda veya bizim gibi olmasını istediğimizde bu, onun farklılığını görmezden geldiğimiz veya göremediğimiz anlamına gelir. Üstelik onu kendimize göre değerlendirdiğimizde hem yanlış bir karşılaştırma yapmış olur hem de ona haksızlık etmiş oluruz.


4

25 YILLIK EĞİTİM EKOLÜNDEN, EĞİTİMDE RADİKAL DEĞİŞİM

Dünya değişiyor, bilgiye ulaşma, öğrenme yöntemleri de yeniden tanımlanıyor. Dünün kalıplar üzerinden ilerleyen eğitim anlayışı, bugün yerini çok daha etkin, öğrenciye özel öğrenme modellerine bıraktı. Bu yeni eğitim standardında; yetenekleri keşfetmek, öğrenme kabiliyetini arttırmak, bilgiye bütünsel bakmak, özgüveni yükseltebilmek, bilgi temeli üstünde, bilgiyi üretebilen olmak ana hedefleri oluşturuyor.

25 yıllık eğitim ekolü “Kültür Özel Eğitim A.Ş.’nin” öğrencilerimize armağanı olan “Teknoloji Fen Koleji” yeni dünyanın; çok boyutlu eğitim algısıyla planlandı. Teorik bilginin etkileşimli sınıfar ve laboratuvarlarda “ dene, yaşa, keşfet, öğren ve bilgiyi kalıcı kıl” anlayışıyla yapılandırıldı. Biz geleceğin bilgiyi hem alan, hem de üreten bir nesil olmasını istiyoruz. Eğitimin tanımlarını sil baştan değiştiriyoruz.

"FEN GÜCÜYLE, MATEMATİKSEL DÜŞÜNEN BİR OKUL"


9

ÖĞRENME KONFORU SUNAN BİR OKUL

TEKNOLOJİ FEN OKULLARI KAMPÜSÜ KUSURSUZ BİR EĞİTİM İÇİN TASARLANDI

Kentin tam merkezinde, kolay ulaşılabilir, modern bina standartlarında, maksimum yapı güvenliği kriterleriyle tasarlandı Teknoloji Fen Koleji. Yapının her unsuru, farklı kademelerde eğitim gören öğrencilerin, yaş gruplarının ihtiyaçlarına göre 46 derslik ve 60 eğitim birimi olarak planlandı. Teknoloji Fen Koleji’nde bilgi, teknoloji kadar gün ışığı, oksijen ve yeşil de daha cömert. Güvenli bir eğitim için her ayrıntı kontrolümüz altında. Evden servise, okuldan eve, öğrencilerimiz için en hassas güvenlik esaslarını uyguluyoruz.


8

BİLGİ ÜRETMEYE İZİN VEREN BİR OKUL

HAYAL EDERSİN, TASARLARSIN, GERÇEK OLUR

Teknoloji Fen Koleji, yeni nesil eğitim algısıyla öğrencilerin düşünmesine, düşündüklerini uygulamalarına izin veren bir okul. Çünkü her şey öğrenilen bir bilginin sorgulattığı, peşi sıra gördürdüğü yepyeni hayallerle başlıyor. Teknoloji Fen Koleji’nde öğrenciler düşündükleri bir programı yazabiliyor. Evet, bu okulda çocuklar kodlama yapıyor. Teknoloji Fen Koleji’nde öğrenciler, modelledikleri bir objeyi veya tasarladıkları bir nesneyi 3D Printerları ile gerçeğe dönüştürüyor. Laboratuvarlarda öğrencilerin araştırma yaptığı bir okulla tanışmaya hazır olun. Öğrenmek, geliştirmek ve değiştirmek Teknoloji Fen Koleji’nde izne tabi değildir.


5

İDEALLERİ BİLİM YÖRÜNGESİNDE BİR OKUL

DİNLEDİKLERİMİZDEN ÇIKARTIKLARIMIZLA BAŞLADIK, ÇOCUKLARDAN İLHAM ALDIK

Her çocuk kendi içinde muhteşem kabiliyetleri, sınırsız hayalleri, iyi anlaşıldığında mucizevi bir öğrenme gücünü taşıyor. “ Öğrenemeyen, gelişemeyen, hedefine ulaşması imkansız çocuk yok!” Teknoloji Fen Koleji, yeni nesil eğitim sisteminde öğrencilere önce öğrenmenin ve bilmenin mutluluğunu sunuyor.

Kimi çocuk işitsel algısıyla öğrenme sürecini başlatırken, kimi çocuk görsel mesajlarla hafızasını bilgiye açıyor. Teknoloji Fen Koleji’nin değer oluşturan eğitim sistemi farkı da burada başlıyor. Düşünmenin boyutu değişirken, öğrenmek; hayatın en keyifli, bitmesi hiç istenmeyen oyunu haline geliyor. Bilgiye bütünsel bakan, kodlanan değil, kodlayan bir gelecek yükseliyor.


10

VELİYİ HER AŞAMADA BİLGİLENDİREN BİR OKUL

TEKNO BİLGİLENDİRME SİSTEMİ

Öğrencilerimizin sadece sınav sonuçlarını değil, onların geleceğini ilgilendiren her bilgiyi velilerimizle paylaşıyoruz. Üstelik TeknoBilgilendirme Servisi velilerimizin de aramalarına açık. Her veli çocuğuyla alakalı merak ettiği bir konuyu ya da sorusunu, dilediği zaman sorma ve yanıt alma özgürlüğüne sahip. İletişimde kalmak nitelikli bir eğitimin olmazsa olmazı. Haftalık, aylık ve dönemsel bilgilendirme ve fikir alışverişinde bulunmak için öğretmeniniz her an sizi arayabilir.

 • Her hafta her sınıf düzeyinde ve her branşta, yapılan eğitim öğretim faaliyetlerini özetleyen bir bülteni velilerimizle internet ortamında paylaşıyoruz.
 • İki haftada bir öğrencimizin dersine giren öğretmenlerinden biri velimizi telefonla arayarak bilgi paylaşımında bulunuyor.
 • Her dönem öğrencimizin velileri bireysel olarak randevu ile kurumumuza davet edilerek, yöneticiler, rehberlik uzmanları ve öğretmenlerinin sunumuyla öğrenci hakkında detaylı bir toplantı yapılmaktadır.

Ana Sayfa