Özel Teknoloji Fen Koleji

Değerlerimiz


1193

Değerlerimiz

 • Aklın ve bilimin ışığında, geçmişimizden kopmadan geleceğe ilerlemek,
 • Akıl ve bilim yanında kalp ve vicdanı da doyurmak,
 • Akademik başarı ile birlikte bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında da başarılı bireyler yetiştirmek,
 • Akademik mükemmelliği hedeflemek,
 • Başkalarının hislerini ve düşüncelerini sezgisel olarak anlayan, bilen ve gerektiğinde başkalarına yardım etmeye istekli bireylerden oluşan bir toplum oluşturmak,
 • Bilimselliği odak noktasında tutmak,
 • Çağdaş ve ulusal kültürüne sahip çıkmak,
 • Dürüst ve bilinçli bir gelecek yetiştirmek,
 • İnsan ilişkilerinde adil, güvenilir olmak; sevgi, saygı, açık iletişim ve empatik yaklaşımı esas almak,
 • Okul toplumu üyelerinin birbirilerine inandıkları, güven odaklı bir okul kültürü oluşturmak,
 • Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve gereksinimlerini önemsemek,
 • Özverili, çalışkan, gelişime açık, etik, çözüm odaklı, donanımlı ve nitelikli bir kadro ile çalışmak,
 • Sürekli öğrenen ve gelişen bir kurum olmak,
 • Velilerimizle çocuklarının gelişimi için iletişim ve işbirliği içinde olmak, onlara rehberlik etmek.
 • “Teknoloji Fen Koleji” kültürünü kuşaktan kuşağa aktarmak.

Ana Sayfa